Audycja Polskiego Radia z 02.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat abdykacji Jana Kazimierza:
- klęska wojsk królewskich pod Mątwami w bitwie z Jerzym Lubomirskim,
- abdykacja króla w 1668 roku i wyjazd do Paryża,
- sylwetka Jana Kazimierza,
- kryzys Rzeczypospolitej, opory szlachty przed reformami,
- polityka Wazów wobec Szwecji i Moskwy,
- nieumiejętność porozumienia się króla ze szlachtą.