Audycja Polskiego Radia z 03.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Rozejmu w Andruszkowie:
- rywalizacja polsko-rosyjska o Ukrainę,
- działania wojenne Rosji przeciwko Rzeczypospolitej,
- kampania na ziemiach białoruskich w 1660 roku, zwycięstwo strony polskiej,
- bitwa pod Słobodyszczami, podpisanie w Cudnowie ugody polsko-kozackiej,
- prorosyjska polityka Jurija Chmielnickiego,
- okres Ruiny na ziemiach ukraińskich,
- kampania Jana Kazimierza na Lewobrzeżu,
- postacie pułkownika Iwana Bohuna i hetmana Iwana Wyhowskiego,
- działalność Stefana Czarnieckiego na posadzie wojewody kijowskiego,
- antypolskie powstanie na Prawobrzeżnej Ukrainie w 1665 roku,
- porozumienie hetmana prawobrzeżnego Piotra Doroszenki z Tatarami,
- zawarcie w Andruszowie układu rozjemczego między Rzeczpospolitą a Rosją, dalsze losy Ukrainy.