Audycja Polskiego Radia z 22.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat odbudowy państwa polskiego - Kazimierz Odnowiciel i jego czasy:
- postać urodzonego w 1016 roku Kazimierza, syna Mieszka II i wnuczki cesarza Ottona II,
- ucieczka z kraju po objęciu rządów w 1034 roku, powrót do Polski około 1039 roku,
- proces odbudowy państwa polskiego,
- najazd na Śląsk w 1040 roku, układ z Brzetysławem w Ratyzbonie rok później,
- przymierze z Jarosławem Mądrym, ślub z Marią Dobroniegą,
- inkorporacja Mazowsza w 1047 roku, zdobycie Śląska trzy lata później,
- odbudowa sieci administracyjnej i wojskowej,
- znaczenie koligacji z rodziną cesarską,
- odbudowa arcybiskupstwa w Gnieźnie,
- odbudowa autorytetu dynastii.