Audycja Polskiego Radia z 06.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego:
- kandydaci do polskiego tronu po abdykacji Jana Kazimierza,
- okoliczności wyboru na króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
- sylwetka Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
- poparcie Andrzeja Olszowskiego dla nowego króla,
- trudna sytuacja króla, polityka międzynarodowa,
- początek kariery wojskowej hetmana Jana Sobieskiego,
- żądania ze strony prymasa Mikołaja Prażmowskiego abdykacji króla, próby zamachu stanu w Warszawie,
- ekspansja turecka na Rzeczpospolitą w 1672 roku, utrata Podola.