Audycja Polskiego Radia z 07.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat zwycięstwa pod Chocimiem:
- zawarcie pod Gołębiem i w Lublinie w 1672 roku konfederacji szlachty w obronie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego przed malkontentami,
- klęska z Turkami pod Kamieńcem Podolskim, haniebny Pokój Buczacki,
- przyjazd do Warszawy nuncjusza papieskiego Francesca Bonvisiego z misją mediacyjną,
- próby Rzeczypospolitej uzyskania pomocy zza granicy w przyszłej wojnie z Turcją,
- program obrony państwa autorstwa Jana Sobieskiego,
- przebieg bitwy pod Chocimiem w 1673 roku,
- legenda zwycięstwa pod Chocimiem w literaturze.