Audycja Polskiego Radia z 08.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat panowania Jana Sobieskiego:
- sylwetka Jana Sobieskiego, osiągnięcia militarne, 
- miłość do Marii Kazimiery, zwanej Marysieńką,
- opozycja wobec króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
- zwycięstwo pod Chocimiem w 1673 roku,
- okoliczności elekcji,
- ofensywa turecka na ziemie Ukrainy Prawobrzeżnej.