Audycja Polskiego Radia z 09.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat układu w Jaworowie:
- walki króla Jana Sobieskiego z Turcją,
- radykalny zwrot w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej,
- sojusz z Francją i kwestia brandenburska,
- trudności w rokowaniach polsko-francuskich i polsko-szwedzkich,
- podpisanie w 1675 roku w Jaworowie tajnego traktatu między królem polskim i francuskim, zawarte w nim ustalenia w sprawie Brandenburgii i zakończenia wojny z Turcją.