Audycja Polskiego Radia z 16.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Pokoju Grzymułtowskiego:
- wojny z Turcją przyczyną zawarcia porozumienia Rzeczypospolitej z Rosją, 
- rokowania polsko-rosyjskie w 1683 roku na nowej Komisji Andruszowskiej pod kierownictwem wojewody poznańskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego,
- uzgodnienie w 1686 roku warunków wieczystego pokoju i podpisanie Traktatu Grzymułtowskiego w Moskwie,
- odejście ziem Lewobrzeżnej Ukrainy do Rosji,
- zobowiązanie Rzeczypospolitej do przestrzegania praw prawosławnych,
- negatywne dla Polski skutki Pokoju Grzymułtowskiego.