Audycja Polskiego Radia z 17.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat śmierci Jana III Sobieskiego:
- przyczyny śmierci Jana III Sobieskiego w 1696 roku,
- zwrot w stronę Francji pod koniec życia króla,
- starcia z opozycją magnacką z powodu planów reform oraz projektów dynastycznych Sobieskich,
- reforma wojskowa,
- rezygnacja z pospolitego ruszenia i powstanie kadry zawodowej,
- bilans kampanii wojennych Sobieskiego,
- ocena polityki wewnętrznej króla,
- postać Jakuba Sobieskiego,
- plany polityki zagranicznej Jana III Sobieskiego,
- wizerunek Jana Sobieskiego w oczach rodaków.