Audycja Polskiego Radia z 21.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat obrazu Rzeczypospolitej XVII wieku w oczach cudzoziemców:
- obserwacje sekretarzy nuncjuszów papieskich,
- książka Stanisława Kota „Rzeczypospolita XVII wieku w literaturze politycznej Zachodu”,
- dyskusje cudzoziemców na temat ustroju politycznego Rzeczypospolitej,
- poglądy włoskiego filozofa Tomasza [Tommaso] Campanelli na temat potęgi Rzeczypospolitej, fragment „Sonetu dla Polski”,
- fragment tekstu „Elekcja Władysława IV” Anglika Franciszka [Francisa] Gordona,
- opinia Gasparda de Tende’a o niewykorzystaniu przez Polaków swoich zwycięstw militarnych,
- podziw irlandzkiego lekarza Jana III Bernarda O’Connora wobec kondycji fizycznej Polaków,
- fragment notatek sekretarza królowej Marysieńki Pierre’a des Noyersa o anarchii sejmowej,
- słowa czausza tureckiego o braku porządku w Rzeczypospolitej.