Audycja Polskiego Radia z 22.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat śmierci Jana III Sobieskiego:
- oczekiwana śmierć króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie 17 czerwca 1696 roku,
- kwestia wyboru nowego króla, potencjalni kandydaci,
- spór o majątek w łonie rodziny królewskiej,
- sejm konwokacyjny we wrześniu 1696 roku,
- konfederacja wojskowa pod wodzą Piotra Baranowskiego, rola Hieronima Lubomirskiego, zerwanie sejmu,
- zapowiedź sejmu elekcyjnego w maju 1697 roku,
- przygotowania przez stronnictwo francuskie kandydatury księcia Conti.