Audycja Polskiego Radia z 24.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat początków rządów Augusta II w Polsce:
- konsekwencje podwójnej elekcji w 1697 roku,
- rywalizacja o tron Polski między elektorem saskim Fryderykiem Augustem i księciem Conti,
- koronacja Augusta II w Krakowie 15 września 1697 roku,
- rokosz prymasa Michała Radziejowskiego, porozumienie z Augustem II,
- plany wojny z Turcją,
- budowa portu w Połądze,
- spotkanie cara Piotra I z Augustem II.