Audycja Polskiego Radia z 28.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat początków Wojny Północnej:
- wybuch Wojny Północnej w lutym 1700 roku, 
- próba zdobycia Rygi,
- nieudana akcja wojsk Augusta II w Inflantach,
- mediacje w konflikcie ze Szwecją, żądanie detronizacji Augusta II,
- wojna wewnętrzna na Litwie,
- klęska Piotra I pod Narwą 30 listopada 1700 roku.