Audycja Polskiego Radia z 29.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat przebiegu Wielkiej Wojny Północnej na ziemiach polskich:
- nieudane mediacje z królem Szwecji Karolem XII,
- zajęcie Warszawy przez wojska szwedzkie w maju 1702 roku,
- klęska wojsk polskich i saskich pod Kliszowem 19 lipca 1702 roku,
- sejmik generalny w Sandomierzu, decyzja o obronie praw Augusta II do polskiego tronu,
- decyzja o reprezentowaniu szlachty na obradach rady Senatu.