Audycja Polskiego Radia z 31.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat abdykacji Augusta II:
- zawiązanie konfederacji sandomierskiej w maju 1704 roku, opowiedzenie się po stronie Augusta II,
- zawarcie traktatu polsko-rosyjskiego w Narwi w sierpniu 1704 roku, formalne wejście do Wojny Północnej,
- obrona Warszawy przez stronników Stanisława Leszczyńskiego,
- sytuacja pod nieobecność na ziemiach polskich Augusta II, romans króla z hrabiną Cosel,
- spotkanie Augusta II i Piotra w Tykocinie,
- powstanie Medalu Orła Białego, przyznanie odznaczenia przywódcy kozackiemu Mazepie,
- bitwa pod Wschową 6 marca 1706 roku,
- abdykacja Augusta II na mocy pokoju w Altranstädt 2 września 1706 roku.