Audycja Polskiego Radia z 03.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat sytuacji po abdykacji Augusta II:
- wkroczenie wojsk szwedzkich do Saksonii, abdykacja Augusta II na mocy pokoju w Altranstädt 2 września 1706 roku,
- funkcjonowanie konfederacji sandomierskiej uznającej Augusta II za króla Polski,
- plany nowej elekcji w Polsce,
- kaźń polityka inflanckiego Jana Reinholda Patkula w Wielkopolsce,
- klęska wojsk szwedzkich pod Połtawą 8 lipca 1709 roku,
- ucieczka Stanisława Leszczyńskiego z Rzeczpospolitej,
- zakończenie udziału Rzeczpospolitej w Wielkiej Wojnie Północnej, powrót na tron Polski Augusta II.