Audycja Polskiego Radia z 05.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat prób reform państwa i Konfederacji Tarnogrodzkiej:
- projekty reform mające zapewnić tron Polski synowi Augusta II,
- skupowanie dóbr przez Wettinów, budowa pałacu w Warszawie i Osi Saskiej,
- sprowadzenie na ziemie polskie wojsk saskich działających w czasie Wojny Północnej,
- zawiązanie w końcu 1715 roku konfederacji w Tarnogrodzie, próby zdobycia międzynarodowego uznania,
- reformy sejmu niemego 1 lutego 1717 roku.