Audycja Polskiego Radia z 06.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat tułaczki Stanisława Leszczyńskiego po Europie:
- wyjazd Stanisława Leszczyńskiego na spotkanie z Karolem XII do Turcji,
- objęcie władzy w Księstwie Dwóch Mostów,
- wyjazd z księstwa do Alzacji po zamordowaniu Karola XII w 1718 roku,
- ślub syna Augusta II z córką cesarza Marią Józefą 20 października 1709 roku,
- nowe formy pobożności w Polsce,
- usunięcie różnowierców z funkcji publicznych.