Audycja Polskiego Radia z 07.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat konsekwencji sejmu niemego:
- personalny charakter unii z Saksonią,
- określenie charakteru władzy Augusta II w Polsce,
- nowe otoczenie króla,
- konieczność reformowania państwa poza strukturami sejmowymi,
- wybuch w Toruniu tumultu w lipcu 1724 roku,
- protest ze strony państw protestanckich.