Audycja Polskiego Radia z 10.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat schyłku rządów Augusta II:
- obrady sejmu w 1726 roku,
- usunięcie nuncjusza apostolskiego z Polski,
- pogorszenie się stanu zdrowia Augusta II, kwestia sukcesji na tronie polskim,
- pokój w Nystad kończący w 1721 roku Wojnę Północną podpisany bez udziału przedstawicieli Augusta II, izolacja Saksonii i Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej,
- konflikt z królem Prus Fryderykiem Wilhelmem I,
- budowa w Warszawie założeń Pałacu Saskiego.