Audycja Polskiego Radia z 13.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat następstwa po śmierci Augusta II:
- obrady Sejmu Konwokacyjnego na wiosnę 1733 roku decydujące o kandydaturze Stanisława Leszczyńskiego,
- aspiracje do tronu polskiego Augusta III,
- opowiedzenie się Prus za kandydaturą Stanisława Leszczyńskiego,
- droga Stanisława Leszczyńskiego w przebraniu do Polski,
- elekcja Stanisława Leszczyńskiego 12 września 1733 roku,
- reakcja obozu, wybór Augusta III na tron Polski,
- interwencja wojsk rosyjskich.