Audycja Polskiego Radia z 14.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat rywalizacji Augusta III ze Stanisławem Leszczyńskim:
- przysłanie okrętów z wojskami przez Francję,
- oblężenie Gdańska przez wojska rosyjskie,
- ucieczka Stanisława Leszczyńskiego do Prus Książęcych,
- problemy finansowe przebywających w Królewcu stronników Leszczyńskiego,
- koronacja Augusta III w styczniu 1734 roku,
- zawiązanie konfederacji w obronie praw Stanisława Leszczyńskiego na jesieni 1734 roku,
- sejm pacyfikacyjny w 1736 roku.