Audycja Polskiego Radia z 27.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat okoliczności przejęcia tronu przez Władysława Hermana:
- przejęcie tronu przez Władysława Hermana po starszym bracie Bolesławie,
- otrucie w 1089 roku syna Bolesława Mieszka sprowadzonego wcześniej z Węgier,
- realne podstawy władzy Władysława Hermana,
- kwestia momentu przejęcia władzy,
- dwa małżeństwa z Judytą i Judytą Maria,
- dwaj synowie Zbigniew i Bolesław,
- wysłanie Zbigniewa do żeńskiego klasztoru w Saksonii w 1089 roku,
- ugodowa polityka Władysława Hermana wobec Niemiec,
- dominująca rola palatyna Sieciecha.