Audycja Polskiego Radia z 19.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat walki Czartoryskich o władzę:
- okoliczności objęcia przez Karola Sasa w 1758 roku tronu Księstwa Kurlandzkiego,
- pogorszenie się stosunków rodziny Czartoryskich z królem na skutek Afery Kolbuszowskiej,
- załamanie systemu politycznego w latach 50-tych XVIII wieku, rozpoczęcie przez Czartoryskich walki o władzę w państwie,
- stronnictwo marszałka nadwornego Jerzego Augusta Mniszka, zmierzające do opanowania Sejmików,
- wystąpienia przeciwników umocnienia władzy króla,
- rozpoczęcie w 1759 roku rywalizacji Czartoryskich z królem,
- mowa Stanisława Poniatowskiego na Sejmie w 1762 roku oskarżająca dwór królewski i ministra Henryka Brühla,
- utworzenie galerii dla widzów na sali Sejmu po wydarzeniach 1762 roku.