Audycja Polskiego Radia z 21.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat początków panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:
- sylwetka nowego króla,
 - przygotowania do odrodzenia gospodarczego państwa: reforma walutowa 1765 roku i uzdrowienie finansów Rzeczypospolitej, odrodzenie mennic,
- reforma polityczna, założenie Gabinetu Króla Jegomości,
- Sejm Czaplica 1766 roku, odwołanie decyzji Sejmu Konwokacyjnego, zniesienie cła,
- problemy wyznaniowe,
- niezadowolenie szlachty oraz Rosji reformami króla,
- wybuch konfederacji różnowierczych w Słucku i Toruniu.