Audycja Polskiego Radia z 24.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat Konfederacji w Radomiu i początków Konfederacji Barskiej:
- plany Konfederacji w Radomiu dotyczące detronizacji Stanisława Augusta,
- zawarcie porozumienia z królem wymuszone przez stronę rosyjską,
- aresztowanie, na rozkaz posła rosyjskiego Nikołaja Repnina, czterech senatorów, przywódców Konfederacji Radomskiej: biskupa Kajetana Sołtyka, biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego, hetmana Wacława Rzewuskiego i Seweryna Rzewuskiego,
- uchwały Sejmu Warszawskiego 1764 roku, uchwalenie prawa kardynalnego, protest posła Józefa Wybickiego,
- zawiązanie Konfederacji Generalnej w Barze w 1768 roku.