Audycja Polskiego Radia z 28.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat Rady Nieustającej i Kodeksu Zamoyskiego:
- powołanie Rady Nieustającej w końcowym etapie prac Sejmu Rozbiorowego 1775 roku, jej funkcje,
- negatywny stosunek polskich elit wobec Rady Nieustającej,
- plany Katarzyny II dotyczący utworzenia Sejmu Skonfederowanego dla zapobiegania zrywania obrad sejmowych,
- praca komisji kodyfikacyjnej pod kierunkiem Andrzeja Zamoyskiego nad zbiorem praw Rzeczypospolitej,
- negatywny stosunek szlachty wobec Kodeksu Zamoyskiego,
- odrzucenie Kodeksu na Sejmie 1780 roku.