Audycja Polskiego Radia z 01.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat sytuacji politycznej przed Sejmem Wielkim i sprawy biskupa Kajetana Sołtyka:
- powołanie na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej,
- utworzenie w 1765 roku Szkoły Rycerskiej,
- pierwszej świeckiej uczelni na ziemiach Rzeczypospolitej,
- powołanie Teatru Narodowego,
- likwidacja antagonizmów wśród możnowładztwa polskiego poprzez śluby między Lubomirskimi i Potockimi,
- powołanie przez króla nowych urzędów senatorskich,
- postać biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, jego areszt i uwięzienie w Kielcach,
- Sprawa Dogrumowej.