Audycja Polskiego Radia z 04.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat obrad Sejmu Czteroletniego:
- zniesienie Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej, przywrócenie urzędu hetmańskiego,
- zniesienie Rady Nieustającej w styczniu 1789 roku,
- powołanie Wojewódzkich Komisji Cywilno-Wojskowych,
- powołanie Deputacji do Poprawy Formy Rządów, pojednanie dawnej opozycji z opozycją hetmańską,
- odrzucenie pierwszej deklaracji Deputacji,
- zawarcie w 1790 roku układu między Polską a Prusami na wypadek zagrożenia przez Rosję interesów Rzeczypospolitej.