Audycja Polskiego Radia z 08.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat wprowadzenia w życie Konstytucji 3 Maja:
- zaakceptowanie przez Sejm prawa o Sejmikach określającego udział szlachty w życiu politycznym oraz zasady funkcjonowania Sejmików,
- uchwalenie prawa o miastach,
- zniesienie zakazu handlu dla szlachty,
- rozszerzenie praw mieszczan,
- wprowadzenie możliwości nobilitacji mieszczan.