Audycja Polskiego Radia z 09.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat Kongresu Miast Królewskich:
- znaczenie uchwalenia prawa o miastach,
- Kongres Miast Królewskich pod przewodnictwem Jana Dekerta i Hugona Kołłątaja,
- czarna procesja 1789 roku z żądaniem utworzenia Izby Mieszczańskiej,
- zniesienie zakazu dla szlachty uprawiania zajęć mieszczańskich.
- ustalenie warunków nobilitacji mieszczan.