Audycja Polskiego Radia z 10.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat atmosfery Sejmu Czteroletniego:
- nowa atmosfera społeczno-polityczna w Warszawie w związku z obradami Sejmu Czteroletniego,
- propagowanie reformy państwa; publikacje Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica i Juliana Ursyna Niemcewicza,
- rozwój polskiej prasy,
- okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- protest Jana Suchorzewskiego przeciwko uchwaleniu Konstytucji.