Audycja Polskiego Radia z 12.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat konsekwencji uchwalenia Konstytucji 3 Maja:
- protest opozycji przeciwko Konstytucji,
- entuzjazm społeczny w odpowiedzi na uchwalenie Konstytucji, pogodzenie się króla ze społeczeństwem,
- projekt Hugona Kołłątaja dotyczący uporządkowania kwestii żydowskiej,
- zmiany dotyczące starostw,
- zaręczenie wzajemne obojga narodów,
- zniesienie Unii między Koroną i Litwą, utworzenie z Rzeczypospolitej państwa federacyjnego,
- przeniesienie się opozycji za granicę.