Audycja Polskiego Radia z 15.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat Konfederacji Targowickiej:
- plany polskiej opozycji dotyczące uzyskania pomocy od księcia Grigorija Potiomkina i carycy Katarzyny II,
- wojna rosyjsko-turecka,
- zawarcie Konfederacji Targowickiej w 1792 roku skierowanej przeciwko Konstytucji 3 Maja,
- interwencja zbrojna Rosji w Rzeczypospolitej,
- postać księcia Józefa Poniatowskiego,
- zwycięstwo oręża polskiego pod Zieleńcami,
- ustanowienie przez króla Orderu Virtuti Militari.