Audycja Polskiego Radia z 16.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat wojny z Rosją w 1792 roku:
- sytuacja na froncie północnym wojny, 
- porzucenie armii przez księcia Ludwika Wirtemberskiego,
- list króla Stanisława Augusta do carycy Katarzyny w sprawie możliwego porozumienia,
- przyłączenie się króla do Konfederacji Targowickiej, decydujący głos Hugona Kołłątaja,
- emigracja czołowych działaczy politycznych,
- zwalczanie Konstytucji 3 Maja.