Audycja Polskiego Radia z 18.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat emigracji polskiej w Saksonii:
- dwa centra emigracji w Saksonii: część umiarkowana w Dreźnie popierająca Konstytucję 3 Maja oraz część radykalna w Lipsku z udziałem Tadeusza Kościuszki, Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego,
- publikacja w 1793 roku „Rzeczy o ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja” autorstwa Franciszka Dmochowskiego, Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego,
- przygotowania do powstania w Polsce,
- wykrycie spisków, decyzja Rosji o likwidacji resztek suwerenności Rzeczypospolitej
- skutki decyzji Tadeusza Kościuszki o zatrzymaniu powstania.