Audycja Polskiego Radia z 23.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat przebiegu Insurekcji Kościuszkowskiej:
- ukształtowanie się na Południowym Wschodzie trzeciego ośrodka władzy powstańców,
- rewolta wywołana przez jakobinów warszawskich,
- sąd nad targowiczanami,
- powstanie Najwyższej Rady Narodowej,
- Uniwersał Połaniecki 7 maja 1794 roku poświęcony losu chłopów,
- polityka Tadeusza Kościuszki wobec państw zaborczych,
- włączenie się Prus do walki z powstaniem, bitwa pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 roku, przegrana Kościuszki.