Audycja Polskiego Radia z 24.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat przebiegu Insurekcji Kościuszkowskiej:
- powstanie centralnego rządu w Warszawie, konsolidacja Insurekcji,
- znaczenie przegranej w bitwie pod Szczekocinami,
- dokonanie w Warszawie zemsty na podejrzanych o współpracę z zaborcami,
- powołanie Sądu Kryminalnego Wojskowego na czele z Józefem Zajączkiem,
- oblężenie Warszawy przez wojska pruskie oraz rosyjskie,
- wprowadzenie po raz pierwszy w Polsce papierowych pieniędzy,
- wywołanie w sierpniu 1794 powstania w Wielkopolsce przez oddziały Dionizego Mniewskiego,
- działania Jana Henryka Dąbrowskiego.