Audycja Polskiego Radia z 08.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat postawy Polaków po utracie niepodległości:
- trzy nurty myśli politycznej po utracie niepodległości,
- idee niepodległościowe na ziemiach polskich w XIX wieku,
- czynniki hamujące opór Polaków wobec zaborców,
- oświeceniowe pojęcie narodu,
- działalność Stanisława Staszica,
- powstanie pierwszych konspiracji niepodległościowych,
- przygotowanie spiskowców z Centralizacji Lwowskiej do powstania zbrojnego,
- radykalne poglądy członków Towarzystwa Republikanów Polskich.