Audycja Polskiego Radia z 12.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat zwolenników ugody z zaborcami oraz legalnej pracy dla kraju:
- działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej i oświaty,
- cele utworzonego w 1800 roku w Warszawie Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
- wybitni działacze Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
- działalność polskiej magnaterii na rzecz zachowania polskiej kultury,
- rozwój teatru w zaborze pruskim pod kierunkiem Wojciecha Bogusławskiego,
- działalność księcia Jerzego Adama Czartoryskiego w zaborze rosyjskim.