Audycja Polskiego Radia z 15.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat postanowień Kongresu Wiedeńskiego:
- plany cara Rosji Aleksandra I wobec Polski,
- obawy państw europejskich przed nadmiernym wzmocnieniem roli Rosji,
- podział ziem Księstwa Warszawskiego między Rosję i Prusy,
- utworzenie autonomicznego Królestwa Polskiego pod wodzą cara Rosji,
- ziemie polskie przydzielone Austrii i Prusom,
- utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej,
- gwarancja żeglugi na Wiśle.