Audycja Polskiego Radia z 31.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat testamentu Bolesława Krzywoustego:
- śmierć Bolesława Krzywoustego w 1138 roku,
- postanowienia sukcesyjne, 
- plan uniknięcia konfliktu dynastycznego pomiędzy synami Bolesława Krzywoustego,
- datowanie wprowadzania w życie postanowień sukcesyjnych,
- narodziny drugiego syna w 1122 roku i bunt Skarbimira w 1117 roku,
- zasada senioratu,
- podział kraju pomiędzy pięciu synów,
- rola królowej matki Salomei.