Audycja Polskiego Radia z 16.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji Królestwa Polskiego po 1815 roku:
- nadanie pod koniec 1815 roku Królestwu Polskiemu konstytucji,
- najważniejsze zapisy Konstytucji Królestwa Polskiegom
- skład Rady Administracyjnej,
- życzliwy stosunek Polaków do cara Aleksandra I,
- utworzenie w 1816 roku Uniwersytetu Warszawskiego,
- rozbudowa przez księcia Konstantego systemu tajnej policji w Królestwie Polskim,
- działalność Nikołaja Nowosilcowa w Królestwie Polskim,
- przekazanie w 1818 roku ziemiaństwu władzy sądowo-administracyjnej nad chłopami,
- wprowadzenie cenzury w 1819 roku.