Audycja Polskiego Radia z 21.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat działalności tajnych organizacji w Królestwie Polskim:
- powstanie pierwszych tajnych organizacji po 1815 roku,
- charakter pierwszych organizacji młodzieżowych,
- stosunek caratu do organizacji młodzieżowych,
- powstanie Wolnomularstwa Narodowego w 1819 roku z inicjatywy Waleriana Łukasińskiego,
- udział polskich oficerów w tajnych organizacjach,
- działalność Towarzystwa Patriotycznego,
- próba powstania zbrojnego w Rosji w grudniu 1825 roku,
- działalność jawnej opozycji w Królestwie Polskim,
- poglądy opozycji kaliskiej kierowanej przez Wincentego i Bonawenturę Niemojowskich.