Audycja Polskiego Radia z 22.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji w zaborze austriackim po Kongresie Wiedeńskim:
- brutalne tłumienie kultury polskiej i swobodnej myśli w zaborze austriackim,
- proces germanizacji,
- podporządkowanie Kościoła katolickiego władzy austriackiej,
- utworzenie namiastki parlamentu w zaborze austriackim,
- zacofanie ekonomiczne Galicji,
- trudna sytuacja ekonomiczna ludności wiejskiej,
- powstanie i ustrój Wolnego Miasta Krakowa,
- dzieje polityczne Wolnego Miasta Krakowa.