Audycja Polskiego Radia z 23.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat genezy i przebiegu powstania listopadowego:
- spisek wśród oficerów i studentów,
- sytuacja polityczna w zachodniej Europie w przededniu wybuchu powstania listopadowego,
- konspiracja pod przywództwem Piotra Wysockiego,
- plany porwania i zamordowania księcia Konstantego,
- reakcja ludności Warszawy na wezwanie do przyłączenia do buntu,
- przebieg nocy listopadowej,
- stosunek generała Józefa Chłopickiego do walki zbrojnej,
- powstanie Towarzystwa Patriotycznego w 1831 roku pod kierownictwem Joachima Lelewela.