Audycja Polskiego Radia z 27.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat przebiegu i upadku powstania listopadowego:
- kwestia chłopska w powstaniu listopadowym,
- niechęć chłopstwa do udziału w powstaniu zbrojnym oraz liczne dezercje z armii polskiej,
- struktura sejmu powstańczego,
- lewicowe poglądy Maurycego Mochnackiego,
- wybuch społecznego niezadowolenia mieszkańców Warszawy 29 czerwca oraz 15 sierpnia 1831 roku,
- posądzenie niektórych generałów i członków powstańczego rządu o zdradę,
- przewaga wojsk rosyjskich pod dowództwem Iwana Paskiewicza,
- krwawy szturm Warszawy 6 września 1831 roku dokonany przez Rosjan,
- represje zaprowadzone po upadku powstania listopadowego,
- losy powstańczych żołnierzy,
- rządy Iwana Paskiewicza w zaborze rosyjskim,
- niszczenie polskiej kultury i edukacji.