Audycja Polskiego Radia z 03.02.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat oceny Polski wczesnopiastowskiej:
- śmierć Bolesława Krzywoustego w 1138 roku jako data graniczna pierwszej monarchii piastowskiej,
- proces chrystianizacji kraju,
- ujednolicenie ideowe,
- budowa organizacji kościelnej i administracji państwowej,
- fundacje zakonne,
- pierwsze zabytki piśmiennicze, kronika Galla Anonima działającego na dworze księcia Bolesława Krzywoustego,
- budowa kultury prawnej i kultury życia publicznego.