Audycja Polskiego Radia z 30.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat działalności przedstawicieli Wielkiej Emigracji:
- asymilacja emigrantów polskich we Francji,
- zasługi emigrantów na rzecz krzewienia idei niepodległości Polski,
- rozwój kultury w środowisku emigrantów,
- wpływ twórczości Adama Mickiewicza na rodaków,
- wartości niepodległościowe wyrażane przez Juliusza Słowackiego,
- idea solidaryzmu społecznego przekazywana przez Zygmunta Krasińskiego,
- inni wybitni twórcy na emigracji [Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin, Piotr Michałowski, Joachim Lelewel, Julian Klaczko, Paweł Edmund Strzelecki, Ignacy Domeyko].