Audycja Polskiego Radia z 03.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat rusyfikacji na Kresach Wschodnich po upadku powstania listopadowego:
- prześladowanie, wynarodowienie i deklasacja drobnej szlachty na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej,
- konfiskata majątków Polaków na wschód od Bugu,
- zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego oraz Liceum Krzemienieckiego,
- wprowadzenie do szkół języka rosyjskiego,
- prześladowanie Kościoła katolickiego,
- kasata unii w 1839 roku przez rząd rosyjski oraz zmuszenie unitów do przyjęcia prawosławia,
- likwidacja resztek szlacheckiego samorządu,
- wprowadzenie rosyjskiego prawodawstwa,
- początki odrodzenia narodowego Ukraińców i Litwinów od lat 40. XIX wieku,
- polskie czasopisma wydawane w Wilnie,
- wybitni twórcy kultury działający na Kresach Wschodnich,
- silne związki mieszkańców Kresów Wschodnich z polskością.